Welkom bij de Vereniging Pensioenbelangen VolkerWessels

De vereniging staat open voor iedereen die een (nabestaande-) pensioen ontvangt of zal gaan ontvangen, dat is opgebouwd tijdens een dienstverband met een VolkerWessels bedrijf. 

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden inzake pensioenen. 

VGVolkerWessels is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG)

Ook de mensen die geen pensioen bij een VolkerWessels bedrijf opbouwen of hebben opgebouwd, maar wel werkzaam zijn, of zijn geweest in de bouwsector kunnen zich aansluiten bij de vereniging als geassocieerd lid. Zij steunen daarmee de Koepel Gepensioneerden.

Om  voor het eerst in te loggen op het beschermde deel van onze website volg  dan de instructies die staan als U hierboven klikt op : Voor onze leden

 Informatie over de hoogte van de jaarlijkse contributie kunt u vinden onder de knop : Over onze Vereniging en dan onder de knop; Contributie

 

 

Nieuws

Hoorrecht uitgelegd

Zondag 30 april

Bijgaand een filmpje waarin John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden het Hoorrecht dat ook onze vereniging heeft uitlegt.

Klik hier voor het filmpje

0

Nazorg Covid-19

Woensdag 19 april

De stichting C-Support biedt namens de overheid mensen met langdurige covid-rest verschijnselen kosteloos medische, arbeidskundige en juridische ondersteuning. 

In nieuwsbrief 44 van 8 oktober 2022 besteedden wij hier al eens aandacht aan.

Slechts weinigen weten die Stichting te vinden, de groep ouderen is sterk ondervertegenwoordigd. Een grote groep waaronder mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden, mensen met een beperking, ouderen en jongeren, weet nazorgorganisatie C-support en patiëntenorganisatie PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden. Daarom heeft de stichting C-support nogmaals een inspanning gedaan om deze groepen te informeren over Long COVID.

 

Als bijlage bij dit e-mailbericht treft u een documentje met informatiemateriaal aan.

Wij vragen u deze informatie per e-mail, via uw nieuwsbulletin of website aan uw leden door te geven. Alvast dank hiervoor.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirk Visser – coördinator interne communicatie en pr

 

tel. 06-53840954

www.koepelgepensioneerden.nl

 

 

BIJLAGE

 

Lees meer
Toon al het nieuws