Nazorg Covid-19

De stichting C-Support biedt namens de overheid mensen met langdurige covid-rest verschijnselen kosteloos medische, arbeidskundige en juridische ondersteuning. 

In nieuwsbrief 44 van 8 oktober 2022 besteedden wij hier al eens aandacht aan.

Slechts weinigen weten die Stichting te vinden, de groep ouderen is sterk ondervertegenwoordigd. Een grote groep waaronder mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden, mensen met een beperking, ouderen en jongeren, weet nazorgorganisatie C-support en patiëntenorganisatie PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden. Daarom heeft de stichting C-support nogmaals een inspanning gedaan om deze groepen te informeren over Long COVID.

 

Als bijlage bij dit e-mailbericht treft u een documentje met informatiemateriaal aan.

Wij vragen u deze informatie per e-mail, via uw nieuwsbulletin of website aan uw leden door te geven. Alvast dank hiervoor.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirk Visser – coördinator interne communicatie en pr

 

tel. 06-53840954

www.koepelgepensioneerden.nl

 

 

BIJLAGE

 

Downloads:

Nieuws Overzicht