Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging.

De contributie bedraagt € 12 per kalenderjaar onder de verplichting van een automatische incasso. ( Vanaf jaar 2023 wordt de contributie € 15,00 per kalenderjaar)

Voor geassocieerde leden bedraagt de contributie in 2022 € 6,90 en in 2023 : € 7,25

De contributie wordt jaarlijks in april geïnd.

Contributie voor geassocieerde leden in betaalbaar bij de start van het lidmaatschap en daarna elk jaar hierna.

Voor nieuwe leden die zich opgeven binnen drie maanden na hun pensionering geldt dat zij het eerste jaar zijn vrijgesteld van contributie. ( Dit geldt niet voor geassocieerde leden)

Opzegging kan geschieden tegen het eind van het kalenderjaar met een opzegtermijn van vier weken.

Geassocieerde leden kunnen elk moment opzeggen.