Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging.

De contributie bedraagt € 15 per kalenderjaar onder de verplichting van een automatische incasso. 

Voor geassocieerde leden bedraagt de contributie in 2023 € 7.00 per jaar en voor Partner/kind leden € 7,50 per jaar

De contributie wordt jaarlijks in 1ste kwartaal geïnd.

Contributie voor geassocieerde  en Partner/kind leden is betaalbaar bij de start van het lidmaatschap en daarna elk jaar hierna.

Voor nieuwe leden die zich opgeven voor 1 juli van een jaar is de contributie van dat jaar vrijgesteld van contributie. Bij opgave na 1 juli van een jaar is de contributie van dat jaar EN jaar jaar daaropvolgend vrijgesteld van contributie. ( Dit geldt niet voor geassocieerde en Partner/kind  leden)

Opzegging kan geschieden tegen het eind van het kalenderjaar met een opzegtermijn van vier weken.

Geassocieerde leden kunnen elk moment opzeggen.