Geschiedenis

De Vereniging Gepensioneerden Koninklijke Volker Wessels Stevin (VGKVWS), is opgericht op 19 oktober 2007 bij akte van Mr. M.A.J.C.M. van Agt, notaris te Rotterdam.
De vereniging is ingeschreven bij de KvK Rotterdam op 22 oktober 2007 onder nummer 24423288.

De vereniging is opgericht naar aanleiding van wijzigingen in pensioenwet en regelgeving per 1 januari 2006.
Sinds de invoering van deze wet hebben pensioengerechtigden nu ook officieel inspraak bij hun Pensioenfonds.
Bij de oprichting stond VGKVWS alleen open voor (nabestaanden van) pensioengerechtigden van het Pensioenfonds Koninklijke VolkerWesselsStevin.

Op 1 januari 2012 is het Pensioenfonds van Koninklijke VolkerWesselsStevin echter opgehouden te bestaan.
De pensioentegoeden van de deelnemers en pensioengerechtigden zijn toen ondergebracht bij BpfBouw en Nationale Nederlanden.

Op 26 februari 2016 zijn de statuten gewijzigd bij akte van notaris Mr. S.W.R. Polman, notaris te Amersfoort.
Door deze aanpassing van de statuten staat de vereniging nu open voor alle (
nabestaanden van) pensioengerechtigden, die hun pensioen hebben opgebouwd bij een werkmaatschappij van VolkerWessels.

De naam van de vereniging is sindsdien aangepast in Vereniging Pensioenbelangen VolkerWessels.