Hoorrecht uitgelegd

Bijgaand een filmpje waarin John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden het Hoorrecht dat ook onze vereniging heeft uitlegt.

Klik hier voor het filmpje

0

Nazorg Covid-19

De stichting C-Support biedt namens de overheid mensen met langdurige covid-rest verschijnselen kosteloos medische, arbeidskundige en juridische ondersteuning. 

In nieuwsbrief 44 van 8 oktober 2022 besteedden wij hier al eens aandacht aan.

Slechts weinigen weten die Stichting te vinden, de groep ouderen is sterk ondervertegenwoordigd. Een grote groep waaronder mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden, mensen met een beperking, ouderen en jongeren, weet nazorgorganisatie C-support en patiëntenorganisatie PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden. Daarom heeft de stichting C-support nogmaals een inspanning gedaan om deze groepen te informeren over Long COVID.

 

Als bijlage bij dit e-mailbericht treft u een documentje met informatiemateriaal aan.

Wij vragen u deze informatie per e-mail, via uw nieuwsbulletin of website aan uw leden door te geven. Alvast dank hiervoor.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirk Visser – coördinator interne communicatie en pr

 

tel. 06-53840954

www.koepelgepensioneerden.nl

 

 

BIJLAGE

 

Lees meer

Age Platform Europe

Op onze website hebben onder de knop : Naar andere pensioensites onder hoofdje :Overkoepelde Pensioenorganisaties de link naar de site Age Platform-Europe toegevoegd.

De Koepel Gepensioneerden is lid van deze organisatie, dus wij indirect ook.

Op deze site kunt U allerlei wetenswaardigheden vinden die voor ons als gepensioneerden interessant zijn.

Als U tekst in het Nederlands wil zien dan moet U rechts bovenaan de knop : Select Language indrukken en dan taal Dutch kiezen.

Als U direct naar de site wilt kan dit via :  www.age-platform.eu