Pensioenadviesraad

De PensioenAdviesRaad (PAR) is het overlegorgaan tussen VolkerWessels en haar werknemers en pensioengerechtigden inzake pensioenen

De vertegenwoordiging namens de werkgevers in de Pensioenadviesraad bestaat uit:

  • De heer Hans Gorrée, voorzitter
  • De heer Arjan de Kaam, vice-voorzitter

De vertegenwoordiging namens de werknemers in de Pensioenadviesraad, bestaat uit:

  • De heer Bas Breur
  • De heer Rob Scipio

Sinds 2015 zijn de gepensioneerden niet meer vertegenwoordigd in de PensioenAdviesRaad