Vacature secretaris VGKVWS

 

Carla van Rietschoten heeft aangegeven eind 2022 te stoppen

Wij zijn dus op zoek naar vervanger/ster die vanaf midden 2022 met Carla meeloopt en dan eind 2022 het van haar overneemt.

Taken secretaris zijn o.a.

* Behandelen inkomende en uitgaande post;

* Opstellen agenda bestuursvergadering;

* Opstellen agende algemene ledenvergadering;

* Notuleren bestuursvergaderingen.;

* Notuleren algemene ledenvergadering;

* Opstellen jaarverslag ( samen met andere bestuursleden);

* Contacten onderhouden;

* Afspraken en besluitenlijst bijhouden/controleren  op uitvoering conform de statuten en huishoudelijk reglement;

* Archief bijhouden/beheren.

Indien u geinterresseerd bent in deze functie kunt u contact opnemen met onze voorziiter Leen Berke telefoon: 06 50224942 

 

Vertegewoordigers VGKVWS in het VO en Bestuur van BpFBouw

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden voor onze vereniging en mensen die onze vereniging zouden kunnen vertegenwoordigen in het Verantwoordigingsorgaan (VO) of in het bestuur van BpfBouw

Indien U interesse heeft in een van die bestuursfuncties neem dan contact op met onze voorzitter Leen Berke, tel. bereibaar onder nummer : 06 50224942.

Voor de functies bij het pensioenfonds komt u in aanmerking voor diverse bestuursopleidingen. Tegenover de bestuursfuncties van het fonds staan vergoedingen. Voor een bestuuursfunctie bij het fonds is de vergoeding vergelijkbaar aan de vergoedingen die leden van de SER ontvangen. Leden van het VO ontvangen een lagere vergoeding. De kosten van de bestuursopleidingen komen ten laste van het fonds.

Behalve een reiskostenvergoeding ontvangen de bestuursleden van onze vereniging geen andere vergoedingen. Het bestuur van het fonds komt meestal 6 keer per jaar bijeen. De werkzaamheden van het bestuur worden flexibel onder de bestuursleden verdeeld en toegedeeld aan degene die daar het beste voor gesteld zijn. Op dit momenet zoeken we met name versterking op het gebied van communicatie en automatisering.

Ook indien U iemand kent die geen lid van onze vereniging is, maar wel interesse heeft in een bestuursfunctie bij het BpfBouw pensioenfonds, ouder is dan 18 jaar, en liefst in de bouw werkzaam is, dan horen wij dit ook graag.